‘Wij willen een legal business partner voor onze cliënten zijn’

Professionalisering van de organisatie en het versterken van supportfuncties hebben strategische prioriteit. Wat zijn uw prioriteiten in 2024?

Ons kantoor is met de fusie in 2019 een transitiefase ingegaan en heeft daarbij als full-service kantoor gekozen voor verdere specialisatie én groei. Dat betekende niet alleen investeren in de kennis & kunde van onze advocaten, maar ook in het versterken van de organisatie op het gebied van Leiderschapsontwikkeling, Business Development, HRM en Data & ICT. Hierin hebben we grote stappen gezet door het professionaliseren van het management en het aantrekken van een Managing Director, een HR-manager en twee Business Development managers. Het investeren in deze supportfuncties heeft geleid tot meer focus binnen de organisatie, grotere zichtbaarheid in de markt, succesvollere pitches en veel aandacht voor brede(re) opleiding en ontwikkeling van onze advocaten en voor aanstormend talent op de arbeidsmarkt. Onze prioriteiten in 2024 bouwen hierop voort: Leiderschapsontwikkeling, zowel bij onze medior advocaten als de partnergroep, professionele pitches, rankings, betere financiële stuurinformatie en de ontwikkelingen rondom AI.

Op welke wijze is uw kantoor met data-gedreven management en sturing bezig?

Als bestuur beschikken we over een PowerBI dashboard met alle financiële en andere relevante stuurinformatie. Dit dashboard combineert data uit kantoorapplicaties in heldere visuals waarbij de onderliggende data met een druk op de knop beschikbaar zijn. Daarnaast biedt het dashboard ook analyses op het niveau van de fee earner, de teams en de cliënten (bijvoorbeeld welke teams betrokken zijn bij een bepaalde client). Het realtime beschikbaar hebben van alle stuurinformatie (ook mobiel) en de analyses van het dashboard zijn een belangrijke ondersteuning bij de dagelijkse gesprekken en beslissingen van het bestuur en verbeteren ook de financiële performance van kantoor. In de volgende fasen gaan we andere data aan het dashboard toevoegen, zoals kosten, sectorinformatie etc. Daarmee krijgen we steeds meer business intelligence beschikbaar waarmee we onze strategische doelstellingen beter kunnen bereiken.

Op welke gebieden verwacht u dat AI zou kunnen helpen en in welke mate gaat AI de rol van advocaten inhoudelijk veranderen?

AI-toepassingen zullen zeker een rol gaan spelen in de dagelijkse praktijk van de advocaat. Deze kunnen enorm handig zijn om een snel nieuw onderwerp of sector op hoofdlijnen te leren kennen, samenvattingen en gespreksverslagen te produceren of om inspiratie op te doen op welke wijze een bepaald document kan worden vormgegeven. Daarnaast bevatten onze digitale dossiers een schat aan informatie die met AI veel beter toegankelijk en toepasbaar kan worden gemaakt. Belangrijke randvoorwaarde is uiteraard dat dit alles veilig gebeurt. We zijn voornemens om dit jaar Co-Pilot binnen ons kantoor te introduceren, waarmee onze input en data binnen de virtuele grenzen van ons kantoor blijven, en ons te laten trainen in een veilig en effectief gebruik daarvan.

Schaalgrootte en de noodzaak om voldoende breedte en diepte in kernpraktijken aan te brengen krijgen meer aandacht in de strategie van veel kantoren. Is dat ook het geval bij La Gro Geelkerken Advocaten?

De keuze voor specialisatie en groei is een bewuste strategische keuze. Onze cliënten zijn druk met hun dagelijkse business en zij moeten daarbij vooruitkijken en inspelen op veranderingen om op langere termijn succesvol te kunnen zijn. Of het nu gaat om het creëren van economische of juist maatschappelijk meerwaarde, onze cliënten hebben behoefte aan een legal business partner die oplossingsgericht en strategisch adviseert en waar nodig procedeert. Om dit te kunnen bieden is nodig dat onze advocaten niet alleen specialist zijn op hun vakgebied, maar ook op de hoogte zijn van actuele thema’s en ontwikkelingen in de sector waar de cliënt actief is. Zodat we de taal van de business spreken en als legal business partners een duurzame bijdrage leveren aan het succes van onze cliënten.

Daarnaast zetten we in op groei. Onze teams hebben voldoende breedte en slagkracht nodig om de diverse (sub)specialisaties te bieden en om snel multidisciplinaire teams samen te kunnen stellen voor de meer complexe zaken. Onze groeiambitie betekent ook een stevige focus op onze internationale relaties. Als middelgroot Nederlands advocatenkantoor kunnen we grote toegevoegde waarde bieden in internationale transacties en procedures. In lijn met onze groeiambitie openen we in juni 2024 onze nieuwe vestiging in het WTC Den Haag. Een prachtige locatie, een fijne omgeving om te werken en een uitstraling die we passend vinden bij onze ambities. We maken van deze mooie gelegenheid gebruik om onze naam in te korten, dat wordt La Gro, en te voorzien van een meer zakelijke uitstraling.

GERARD GORT
LA GRO GEELKERKEN ADVOCATEN