Marieke Plaisier AON

Wat hebben advocaten en notarissen met IFRS 17 te maken?

“Kun je dat even regelen?” Het is een vraag die wij wel eens van advocaten en notarissen krijgen. Met even regelen bedoelen ze dan dat wij snel en goed een verzekering voor ze regelen die hen beschermt tegen beroepsfouten. Voor verzekeraars gaat hier echter een proces aan vooraf van risico-inschatting en risicoberekening.

Dit speelt met name bij middelgrote en grote kantoren. Maar ook kleinere boutique kantoren die een specialistische praktijk voeren, worden uitgebreid tegen het licht gehouden. Deze vormen doorgaans immers een groter risico, gezien de aard van hun specialisme (M&A, internationale praktijk, vastgoed, IP).

Veranderingen als gevolg van IFRS 17

Door de invoering op 1 januari 2023 van de nieuwe IFRS 17-standaard vraagt dit proces van risico-inschatting en risicoberekening om nog meer aandacht en nog meer inzet van de verzekeraars dan voorheen. Nederlandse verzekeraars rapporteren vaak nog conform de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ). Zodra de RJ de richtlijnen in overeenstemming brengt met de IFRS 17 zullen ook zij met de nieuwe standaard geconfronteerd worden.

Voor uitgebreide informatie hierover verwijs ik u overigens graag naar een duidelijk artikel van de NBA.

Lange looptijd schadezaken

Conform IFRS worden alle verzekeringscontracten onder meer gewaardeerd op basis van alle in- en uitgaande kasstromen die de verzekeraar nodig heeft om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen, waaronder de future cashflows. Hiervoor is goede schade-informatie essentieel.

Beroepsaansprakelijkheid voor advocaten en notarissen is ingewikkeld door de variëteit van de claims. Voor verzekeraars is dit een long tail risico. Schadezaken kunnen zeer lang lopen, soms wel 20 jaar. Anders dan bijvoorbeeld een cascoschade aan een auto of een gebouw, is het verloop van een claim tegen een advocaat vaak ongewis. Omdat schadezaken zo lang lopen, moeten verzekeraars de oorspronkelijke inschattingen van het financiële verloop hiervan steeds aanpassen aan de meest recente informatie. Dit vraagt om een continue stroom van informatie die verzekeringsmakelaars updaten en op regelmatige basis aan verzekeraars sturen.

Onverwachte toename van de hoogte van de claim

Afgelopen jaren zijn claims tegen advocaten nogal eens onverwacht geëxplodeerd. Dit heeft de verzekerbaarheid van advocaten en notarissen geen goed gedaan. Verschillende verzekeraars gingen zich op andere, beter renderende lines of business richten. De verzekeraars die bleven, hebben hun premies drastisch verhoogd en zwaardere eisen gesteld t.a.v. risk management. Voor de goede orde; dat claims exploderen is niet het probleem. Dat dit onverwacht gebeurt is het probleem, zeker nu de eerdergenoemde future cashflows correct in de boeken moeten staan.

Belang van goede data

Schadedata kunnen verzekeraars hierbij helpen. Sommigen denken wellicht dat die data met één druk op de knop beschikbaar zijn. Helaas is dit in de praktijk niet het geval. Verschillende data komen uit verschillende systemen. Die systemen communiceren vaak niet met elkaar. Dan zijn er nog verzekeringsmakelaars en -tussenpersonen die op hun beurt weer eigen datasets en systemen hebben.

De data moeten worden aangeleverd door de advocaten en notarissen en hun verzekeringsmakelaars. Het is niet langer een kwestie van: wat komt erin (premie) en wat gaat eruit (schade-uitkeringen)? Met name bij de grotere risico’s gaat het om historische informatie. Informatie die soms wel 20 jaar terug gaat. Informatie die laat zien hoe de omvang van een claim zich ontwikkelt, hoe lang de afwikkeling duurt, wat de aard van de beroepsfout is geweest, enzovoort.

Gezonde zakelijke relatie

Dankzij deze informatie wordt ook duidelijk hoe verschillende soorten kantoren presteren ten opzichte van elkaar. Hoe beter een verzekeraar het risico kan inschatten, hoe groter de kans is dat de premie correct wordt berekend.

Dat kan ook betekenen dat de premie omhoog gaat. Overigens is dit niet per se problematisch. Verzekeraars staan niet in de rij om advocaten en notarissen te verzekeren tegen beroepsfouten. Wilt u ook op de lange termijn kunnen rekenen op uw verzekeraar, dan zal deze een veilige en rendabele business moeten hebben. Daar zijn alle advocaten, notarissen en ook accountants bij gebaat. U wilt per slot van rekening niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst verzekerd zijn. Alleen op deze manier kunt u uw praktijk op een prettige manier continueren en uw cliënt en uzelf beschermen als er eens iets mis gaat.

Een dergelijke langdurige en gezonde zakelijke relatie kan alleen ontstaan wanneer u de verzekeraars (en hun herverzekeraars) voorziet van goede en duidelijke informatie. Dan zijn verzekeraars bereid en in staat om verzekeringsdekking te continueren en de voorwaarden en premies stabiel te houden.

U ziet het, er komt nog wel wat kijken voordat een goede verzekering voor beroepsaansprakelijkheid even geregeld is.

Mariëlle van de Weijenberg

Managing Director Aon Professional Services

https://www.aon.com

mr. Marielle van de Weijenberg