Nu of nooit. Dit is hét moment om de technologische professionalisering van je kantoor te evalueren

Professionalisering van advocatenkantoren heeft strate- gische prioriteit. Wat verstaan jullie daaronder?

Allereerst een korte toelichting over professionalisering. Een organisatie die een cultuur van professionalisering omarmt, waardeert vaak ook een cultuur van innovatie. Bij professionalisering gaat het om het verbeteren en efficiënter maken van bestaande processen. Innovatie is gericht op het introduceren van nieuwe diensten, processen en methoden. Beide benaderingen bevorderen een omgeving waarin leren, verbeteren en vernieuwen worden aangemoedigd. 

IT Factor Consulting ondersteunt advocatenkantoren bij digitale professionalisering en innovatie waarbij ze slim gebruik maken van Microsoft. Bij innovatie moet je oppassen dat er niet te veel van het goede wordt nagestreefd. Een overkill aan informatie kan leiden tot een soort ‘auditieve uitschakeling’, ook wel doofheid genoemd, waarbij iemand zich afsluit voor verdere input. We willen vermijden dat dit plaatsvindt. Voordat we aan de slag gaan, onderzoeken we zorgvuldig hoe ver de advocaten en partners eigenlijk openstaan voor professio- nalisering. Als een kantoor een positieve houding heeft ten opzichte van verandering en innovaties, organiseren wij een brainstormsessie met het management. Wij informeren hierbij over de verschuivingen die wij zien bij een groot aantal organisaties in zowel Nederland als Europa. 

Waarom is dat juist nu zo belangrijk?

Omdat 2024 het jaar zal worden dat AI algemeen geaccepteerd wordt. Het gebruik van AI-oplossingen zal grote veranderingen teweegbrengen en de manier waarop advocaten werken fundamenteel verbeteren. We zien dat kantoren over het algemeen openstaan voor het toepassen van AI in haar processen. Het vereist wel dat de IT-infrastructuur op orde is. Dit is het juiste moment om na te gaan waar je als kantoor precies staat op het gebied van technologische professionalisering en om actie te ondernemen voor de aanstaande AI-revolutie. 

Praktijktips?

Wil je gebruik maken van AI-tools zoals Henchman, Copilot of Harvey? Voor die laatste staat trouwens nog steeds een flinke wachtrij. Dan adviseren wij om je documentmanagement- (DMS) en praktijkmanagementsysteem (PMS) te vernieuwen zodat die in de Public Cloud draaien, mocht dit nog niet het geval zijn. Vervolgens kan er overgestapt worden van eventuele Private Cloud/Remote Desktop Servers naar een moderne werkplek in de Microsoft Cloud. In de meeste Private Cloud omgevingen is er namelijk niet genoeg computerkracht voor het gebruik van dergelijke AI-tooling. Deze drie onderdelen vormen de basis van je IT-infrastructuur en bevorderen de efficiëntie van een kantoor, maar niet zo snel het inhoudelijke werk. Dit zijn twee verschillende elementen. Wanneer je als advocatenkantoor de basis niet op orde hebt, dan verlies je het van de concurrentie die deze basis wel goed heeft staan en kan testen met geavanceerde oplossingen die echt het inhoudelijke werk kunnen gaan bevorderen. 

AI vanaf de zijlijn bekijken is geen optie.

Menselijke capaciteiten, empathie en inzicht zullen nodig blijven in de advocatuur, maar je kunt als advocaat of jurist zijnde maar beter de handigheid vinden in dergelijke AI-tools in plaats van aan de zijlijn staan toe te kijken.

TJEU COX EN REMCO VISSER
LEGAL TECH CONSULTANTSIT FACTOR