Leergang modernisering wetboek van strafvordering

Wordt op de hoogte gebracht van de belangrijkste uitgangspunten en doelstellingen van het nieuwe wetboek en de huidige stand van zaken van het wetgevingsproject. Start 26 februari.

Leergangen voorjaar 2024

leergang Modernisering Wetboek van Strafvordering
datum: 26 februari 2024/ NOvA 18 PO
o.l.v.: Marlies Loenen, prof. Marianne Hirsch Ballin, mr. dr. Sanne Buisman
Informatiesessie: 11 jan. 2024

leergang Aanbestedingsrecht voor juristen
datum: 11 maart 2024/ NOvA 45 PO
o.l.v.: prof. Chris Jansen en mr. dr. Sophie Prent
Informatiesessie: 24 jan. 2024

leergang Pensioenrecht Gaat zeker door!
datum: 12 maart 2024/ NOvA 63 PO
o.l.v.: prof. Erik Lutjens en mr. Monique van der Poel
Informatiesessie: 31 jan. 2024

leergang Strafrechtelijk bewijsrecht
datum: 9 april 2024/ NOvA 48 PO
o.l.v.: mr. dr. Yannick van den Brink
Informatiesessie: 8 febr. 2024

leergang Mergers & Acquisitions: law, finance, skills
datum: 11 april 2024/ NOvA 54 PO
o.l.v.: prof. Wino van Veen e.a.

leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
datum: 14 mei 2024/ NOvA 24 PO
o.l.v.: prof. dr. Sven Zebel en mr. drs. Andrea Zwart-Hink
Informatiesessie: 6 febr. 2024

leergang Verbintenissenrecht
datum: 21 mei 2024/ NOvA 18 PO
o.l.v.: prof. Lodewijk Smeehuijzen

leergang Sociaal Zekerheidsrecht
datum: 23 mei 2024/ NOvA 21 PO
o.l.v.: prof. Willemijn van Roozendaal en prof. dr. mr. Willem Bouwens

leergang Grondslagen vennootschaps- en ondernemingsrecht
datum: 1 juni 2024/ NOvA 18 PO
o.l.v.: prof. Jan Bernd Huizink

leergang Cybersecurity voor (juridische) professionals
datum: 3 juni 2024/ NOvA 16 PO
o.l.v.: Mr. Anne de Hingh en mr. Joeri Toet

leergang Parenting Coordination
datum: 3 juni 2024/ NOvA 17 PO
o.l.v.: dr. Astrid Martalas, dr. Carla Goosen MDR, mr. Marjolijn Schram

Bekijk hier ons volledig cursusaanbod en het inschrijfformulier