gezondheidsrecht

Gezondheidsrecht voor juridisch professionals

Wilt u meer weten over de belangrijkste wet- en regelgeving in de gezondheidszorg? Kom dan naar onze driedaagse, interactieve cursus en leer van ervaren advocaten meer over o.a. Patiëntenrechten (in bijzondere situaties), Klacht- en tuchtrecht, kwaliteit en toezicht.

Dinsdag 6, 13 en 20 juni.

Op veler verzoek bieden wij onze cursus gezondheidsrecht nu ook aan voor juridisch professionals!

Bent u geen jurist, maar heeft u vanuit uw rol of functie wel (enige) juridische ervaring? Bijvoorbeeld als klachtenfunctionaris, beleidsmedewerker of bestuurder in de zorg? Ook dan is deze cursus zeker geschikt voor u!

Tijdens drie interactieve cursusdagen worden door verschillende ervaren advocaten o.a. de volgende onderwerpen besproken:

  • Patiëntenrechten: toestemming, informatie en het recht op privacy
  • Patiëntenrechten in bijzondere situaties: dwang en drang in de zorg, wilsonbekwaamheid en vertegenwoordiging, de positie van minderjarigen en medische beslissingen rondom het levenseinde
  • Klacht- en tuchtrecht, kwaliteit en toezicht: claims, incidenten, (tucht)klachten, de Wkkgz en de (rol van de) Inspectie

Hiernaast komen nog vele andere onderwerpen aan bod. Door de beperkte groepsgrootte is er veel ruimte voor discussie en vragen van de individuele deelnemers en kunt u ook uw eigen casuïstiek inbrengen.

De docenten van deze cursus zijn ervaren advocaten in het gezondheidsrecht en zijn uitstekend op te hoogte van het reilen en zeilen binnen de gezondheidszorg.

Voor deze cursus is het mogelijk om fysiek óf online deel te nemen. U kunt uw keuze aangeven bij uw inschrijving.

Deze driedaagse cursus vindt plaats op 6, 13 en 20 juni.

Meer informatie vindt u op de website van Medilex.