Drieluik van juridische innovatie in de zorg

Waarmee onderscheiden jullie je?

BOUF onderscheidt zich door de combinatie van kennis van zowel Public Affairs, Recht en Bestuursadvies, met een specifieke focus op het organiseren van invloed in de zorg en de publieke sector. Het kantoor heeft zich gedurende meer dan 10 jaar op deze markten gevestigd en ontwikkeld. 

Cliënten worden aangetrokken door deze Legal++ aanpak van juridische, bestuurlijke en public affairs dienstverlening en kennisdeling via de BOUF Academy.

Hoe combineert BOUF Public Affairs, Recht en Bestuur?

Deze drieluik integratie resulteert in een impactvolle benadering doordat het kantoor kijkt vanuit meerdere belangen en perspectieven. Elke pijler kent een model waarlangs vraagstukken worden opgepakt: het Nomika Zorgmodel, de 4 cirkels van invloed organiseren en de 4 dimensies van waardegedreven governance. Vertrekpunt is veelal de interne dynamiek van cliënten die bepalend is voor de externe impact, dit creëert een breder perspectief. Soms ook met tussenstappen. 

Wat is de kracht van deze aanpak?

Deze aanpak is breder inzetbaar dan alleen de zorgsector, zoals inmiddels blijkt uit de uitbreiding naar de onderwijs- en sportwereld. De adviseurs zorg en publieke belangen onderscheiden zich van jurist, politicoloog of bestuurskundige door flexibiliteit, nieuwsgierigheid, en doortastendheid. Het kantoor kijkt verder dan puur juridische oplossingen door het creëren van lichtere vormen van samenwerking, zoals gelegenheidscoalities tot allianties op de grotere uitdagingen in de zorg.

Wij richten ons op het tegengaan van stapeling van administratieve lasten in de eerstelijnszorg, de schrijnende tekorten aan zorgprofessionals om de toekomstige demografische vraag aan te kunnen, de pakketsamenstelling voor bepaalde sectoren binnen de budgettaire regels, tot aan de vraag hoe gaan we agressie tegen en wat is daarvoor nodig. Het passeert allemaal de revue, de vraagstukken doen ertoe. 

Meer weten over de thema’s? Kijk op www.bouflegal.nl en www.boufacademy.nl 

De pijler RECHT binnen BOUF

is gespecialiseerd in

Ondernemingsrecht, vennootschapsrecht

Contractenrecht 

Bekostigings- en financieringswetgeving in de zorg

Contractering en aanbesteding van zorg

Gezondheidsrecht

Privacyrecht 

Staats- en bestuursrecht

Waarom? 

Zorgorganisaties tikken deze rechtsgebieden aan. Sommigen misschien meer dan anderen. Neemt niet weg dat op enig moment de zorg hiermee van doen heeft. BOUF verstaat de kunst deze rechtsgebieden integraal te bekijken en daarop te adviseren. 

LOUBNA BOUFRACH
MANAGING PARTNER | POLITIEK EN BESTUUR BOUF