visie wijn stael advocaten

De visie van WIJN & STAEL Else Loes Pasma (L) advocaat en managing partner, Patricia Kleijn (R) advocaat en managing partner: ‘De persoonlijke verbinding centraal’

Wijn & Stael Advocaten is een ambitieus, maatschappelijk betrokken kantoor, gevestigd in de historische binnenstad van Utrecht en bestaat volgend jaar 75 jaar. Het kantoor richt zich op de volgende expertises: Arbeidsrecht, Cassatie, Commerciële contracten & aansprakelijkheid, Corporate & financial litigation, Financiering & zekerheden, Herstructurering & insolventie, Ondernemingsrecht, M&A, Vastgoed & Overheid en Zorg.

Groei en ambities

Groei is niet per se onze ambitie, de manier waarop wij talenten aan ons binden wel. Daarbij staat de menselijke maat centraal. Het aantal advocaten werkzaam bij Wijn & Stael is met ruim 40% gegroeid sinds 2018, van 36 naar 51 (+41,7%). Daaraan ligt een aantal keuzes ten grondslag, maar geen groeiambitie vanwege een beoogde omzet- of winststijging.Wij hebben de afgelopen jaren de keuze gemaakt een aantal expertises aan ons pallet toe te voegen om cliënten breder te kunnen faciliteren: de M&A praktijk, accountantsaansprakelijkheid, collectieve acties als onderdeel van Corporate & Financial Litigation en ‘last but not least’: de Cassatiepraktijk.

Er worden regelmatig nieuwe rechtsgebieden toegevoegd aan ons dienstenpallet, als die aanpalend en versterkend zijn aan onze positie. Verder is een duidelijke groei gerealiseerd op terrein van omgevingsrecht, herstructureringen en de WHOA. Op het gebied van personele ambities hebben we de principiële keuze gemaakt om ons jonge talent de kans te bieden door te groeien binnen ons kantoor. Ten slotte hebben wij de keuze gemaakt uit onze schaduw te stappen en als kantoor zichtbaarder te worden in de markt.

Wat is uw visie en strategie op ESG-gebied?

Een ESG beleid is belangrijk voor onszelf, maar zeker ook voor onze medewerkers die de wens hebben hun talent nuttig in te zetten en net als wij de noodzaak ervaren bij te dragen aan een betere wereld op micro- en macroniveau.

We hebben drie MVO doelen gesteld:
1. Taalontwikkeling van kinderen stimuleren en daarmee kansenongelijkheid verminderen. Dit doen we met inzet van mensen en middelen. Bij dit project zijn veel kantoor-genoten betrokken.
2. Ons als advocaten inzetten voor rechtszaken ten behoeve van maatschappelijke doelen.
3. Duurzaamheid van onze eigen organisatie. Er is een duurzaamheidscommissie bestaande uit kantoorgenoten opgesteld.

Recent hebben we daarnaast direct na de invasie van Oekraine als kantoor de actie #StandFirm gestart, waarbij we vanuit een diepgevoelde verontwaardiging en overtuiging 20 van de top 50 kantoren hebben gemobiliseerd om kleur te bekennen en publiekelijk een statement te maken geen werkzaamheden meer te verrichten voor partijen die de oorlog in Oekraïne direct of indirect steunen. De zakelijke dienstverlening in Nederland vormt een belangrijke facilitaire schakel voor buitenlandse regimes. Die oproep heeft binnen de beroepsgroep veel opvolging gevonden. Gezamenlijk heb je daarmee impact. Deze actie zal hopelijk navolging krijgen bij soortgelijke kwesties. Niet alles wat is toegestaan, moet je ook doen. Je moet daarin afwegingen en keuzes durven te maken. Wijn & Stael stelt in alles persoonlijke verbinding centraal. Met onze cliënten, met onze relaties, met onze medewerkers en met onze leefomgeving. Advocaten hebben een
maatschappelijke taak. Wij streven niet naar pure winstmaximalisatie en onze partners delen ongeacht parttime factor, omzet of leverage in gelijke winstdelen. Het bieden van kwaliteit en een goede, creatieve oplossing voor de cliënt staat voorop. We benaderen ons vak als roeping en willen met passie betekenisvol bijdragen aan de maatschappij.

Hoe geeft uw kantoor invulling aan de toenemende vraag en verwachtingen met betrekking tot de ESG (gerelateerde) praktijk, en weegt uw kantoor ESG factoren mee bij de acceptatie van nieuwe cliënten?

Wijn & Stael weegt bij acceptatie van iedere zaak mee of wij deze passend vinden bij onze normen en waarden en of wij het beoogde doel kunnen en willen steunen. Wij zijn bezig dit bestaande beleid aan de hand van criteria en cases strikter te formuleren.

Traditioneel is de pro bono praktijk een belangrijk element in de maatschappelijke betrokkenheid van advocatenkantoren; hoe heeft uw kantoor de pro bono praktijk georganiseerd?

Onze cassatieadvocaten werken regelmatig op pro bono basis. Daarnaast worden MVO-zaken tegen gereduceerd of nul tarief verricht. Afgezien van de afwijkende tariefstelling worden deze zaken behandeld als elke andere binnen ons kantoor. Daarin bestaat geen onderscheid.

https://www.wijnenstael.nl