visie sander marges steven storm van benthem en keulen

De visie van Sander Marges en Steven Storm (rechts) Van Benthem & Keulen: ‘doorgroeien in Corporate M&A’

Corporate M&A is een van de gebieden die, samen met Vastgoed en de procespraktijk, enorm is gegroeid de laatste jaren. Op welke wijze speelt uw kantoor in op deze groei?

Het Corporate / M&A team van Van Benthem & Keulen is de afgelopen jaren flink gegroeid, zowel aan de advocatuurlijke als aan de notariële kant. Dat heeft ons in staat gesteld om in de afgelopen jaren een groot aantal transacties succesvol te begeleiden. Ons transactieteam bestaat inmiddels uit 18 advocaten en (kandidaat-)notarissen. Wij hebben de ambitie ons team verder uit te breiden.

Wij zijn gespecialiseerd in zogenaamde mid-market transacties en adviseren grote en middelgrote corporate clients, private equity en venture capital investeerders, directeur-groot aandeelhouders en founders, maar ook managementteams bij M&A, participatietrajecten, het vormen en beëindigen van joint ventures en werknemersparticipatieplannen. Ook adviseren wij over corporate governance en herstructureringen.

Transacties worden complexer, waarbij een multidisciplinaire benadering steeds belangrijker wordt. Ons kantoor is een full service kantoor dat alle disciplines in huis heeft voor het uitvoeren van (vendor) due diligence onderzoeken en het succesvol afronden van transacties. Denk hierbij aan vraagstukken op het gebied van financiering, IT en privacy, arbeidsrecht/pensioen, vastgoed, vergunningen, commercial contracting, competition en verzekeringen.

De afgelopen jaren hebben wij veel tijd gestoken in onze interne werkprocessen om onze experts zo efficiënt mogelijk in te zetten in transacties. Hetzelfde geldt voor financiële en fiscale aspecten. Naast de financiële en fiscale kennis die in ons eigen team geborgd is, hebben wij een netwerk van financieel en fiscaal adviseurs opgebouwd, dat wij in overleg met de cliënt desgewenst kunnen inzetten.

Veel van onze transacties hebben internationale raakvlakken. Om onze cliënten nog beter van dienst te kunnen zijn, is er de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de uitbouw van ons internationale netwerk. Zo maakt ons kantoor deel uit van het wereldwijde samenwerkingsverband SCG Legal, aangevuld met een netwerk van best friends. Wij investeren veel tijd in het opbouwen van een goede werkrelatie met deze kantoren, zodat we snel kunnen schakelen op momenten dat het moet. Wij voorzien dat het aantal internationale transacties zal blijven toenemen en hebben de ambitie om de samenwerking met onze netwerkpartners verder te intensiveren.

Executiesnelheid

Naast kwaliteit, is executiesnelheid steeds belangrijker. Om die reden investeren wij als kantoor veel in onze know how en werkprocessen en onderzoeken wij voortdurend de toepassingsmogelijkheden van ‘legal tech’, technologische oplossingen die bijvoorbeeld due diligence onderzoeken gedeeltelijk automatiseren. De oplossingen worden steeds meer volwassen en bruikbaar. Ook het beschikbaar hebben van een goed modellenbestand en kennisretentie uit dossiers heeft onze volle aandacht.

Wij vinden het belangrijk dat we de taal van onze cliënten spreken. Ons team is flexibel in de aanpak van een zaak. Grote of complexe transacties vragen om een projectmatige aanpak en uitgebreide documentatie. Kleinere of minder complexe transacties vergen soms een meer compacte aanpak.

Ons team is erop gericht om zoveel mogelijk bij de wensen van de cliënt aan te sluiten. Om onze dienstverlening te verbeteren, investeren wij veel in opleidingen en know how. Via onze VBK Academy krijgt ons team juridisch-inhoudelijke trainingen, maar ook skills trainingen op het gebied van onderhandelen, persoonlijke effectiviteit projectmanagement. In aanvulling daarop achten wij het van belang dat onze medewerkers specialisatiecursussen volgen op het gebied van M&A. Uiteindelijk wordt onze dienstverlening in sterke mate door de kwaliteit van ons team bepaald.

Daarnaast hebben we veel aandacht besteed aan het doorontwikkelen van onze modellen en werkprocessen, om onze service doorlopend te verbeteren. We zien dat dat zijn vruchten afwerpt.

Van Benthem & Keulen is actief in een groot aantal sectoren, van maakbedrijven, vastgoed, automotive, bouw, dienstverlening, logistiek en retail tot technology bedrijven. Een paar sectoren springen eruit. Dat zijn bijvoorbeeld Tech en Health & Life Science. In deze sectoren is het aantal transacties de afgelopen tijd sterk toegenomen. Van Benthem & Keulen heeft een sterke en omvangrijke IT-praktijk en gezondheidsrechtpraktijk. De multidisciplinaire aanpak die wij kunnen bieden is een duidelijke meerwaarde bij transacties in die sectoren en onderscheidt ons van veel andere advocaten en notariskantoren.

https://www.vbk.nl