Marieke Plaisier AON

De professionele bestuurder in opkomst

Heb je als managing partner een professional nodig om jou helpen met het management en de financiën van jouw kantoor? Ik zou zeggen, als je van enige omvang bent: ja! Of de functie nu kantoordirecteur, COO, CFO of CEO wordt genoemd, bekwame professionals zijn de sleutel tot de stabiliteit van je kantoor.

De meeste managing partners zijn advocaat geworden voor de intellectuele en professionele uitdaging, of uit roeping, of gewoon om een goede boterham te verdienen.

Managing partners zijn doorgaans niet opgeleid of ervaren in de dagelijkse, zakelijke aspecten van het runnen van een kantoor. Zij worden gekozen uit de gelederen van de meest senior en succesvolle partners van het kantoor. Veel managing partners vallen van hun stoel van verbazing als ze geconfronteerd worden met alle aspecten van de bedrijfsvoering. De tijd die je mede-partners de managing partner gunnen om deze rol te vervullen is doorgaans kort. Dus nét als je een beetje op gang bent, moet je alweer aan je terugkeer naar je praktijk gaan denken: ligt deze er nog net zo florissant bij als toen je begon als managing partner? Dit geldt zowel voor de full time als de part time managing partner.

Managen is een vak. Een professionele manager kan een managing partner helpen de continuïteit in het management van het bedrijf te waarborgen. Deze kan er ook voor zorgen dat de managing partner tijd kan vrijmaken om commerciële contacten te blijven onderhouden.

Je hoort mij niet zeggen dat advocaten leiderschapskwaliteiten ontberen, integendeel. Leiderschap vereist follow-up, en binnen een partnerorganisatie betekent dit het bereiken van consensus, door middel van buy-in. En dat kost tijd, veel tijd.

Het is zonde als de aandacht van de managing partner uitgaat naar allerlei aspecten van de bedrijfsvoering die niet direct met de strategie en de toekomst van kantoor te maken hebben. Een professionele manager is dan een waardevolle ondersteuning voor elke managing partner. Deze kan gevoelige en tijdrovende managementtaken uitvoeren en is daarmee van grote waarde voor de continuïteit van het managementteam van het kantoor. Heeft deze professionele manager ervaring met de eigen-aardigheden van een partnerorganisatie dan is dat een pré. Iedereen die van buiten de advocatuur te maken krijgt met een partnerorganisatie, zal beamen dat de ervaring buiten de advocatuur weinig van pas komt. In een partnerorganisatie gaat het net-even-anders.

Tegelijk is het goed voor managing partners en overige partners goed om zich te realiseren dat we ons bevinden in onzekere tijden. “Professionaliteit” heeft vandaag de dag met veel méér te maken dan met “je vak uitoefenen”. Is dit persé leuk? Nee, niet persé. Het is echter wel de realiteit. Denk alleen al aan de eisen die jouw cliënten aan jouw kantoor stellen op het gebied van cybersecurity (NIS2, DORA), ESG, Diversity & Inclusion, cultuur en gedrag, AI, en ga zo door. Van een managing partner kun je haast niet verwachten dat deze in staat is om de business impact van deze onderwerpen te managen. Een professionele manager is daarvoor bijna onontkoombaar.

De laatste paar jaar zijn er steeds meer kantoren die deze stap hebben gemaakt en op deze manier de continuïteit van de organisatie waarborgen.  Alle veranderingen die in de wereld gaande zijn, zullen ook méér gaan vragen van de kantoordirecteur. Niet voor niets bekleden deze steeds vaker de rol van bestuurder.

Mariëlle van de Weijenberg, Managing Director Aon Professional Services, loodst advocaten, notarissen en accountants door een snel veranderende wereld.