‘De advocatenpet leren af te zetten’

Professionalisering van de organisatie en het versterken van supportfuncties hebben bij veel kantoren de aandacht. Wat zijn uw prioriteiten op dit gebied?

De prioriteiten voor dit jaar zijn dezelfde als die in de voorgaande jaren. Simpel gezegd: zorgen dat wij ons vooral als mens gedragen, van wie je normale antwoorden krijgt en die verder kijkt dan alleen het dossier. “Oftewel, leren de advocatenpet wat vaker af te zetten. En dat is nogal een uitdaging. Een advocaat is over het algemeen genomen meer op zichzelf gericht en wat kritisch naar anderen toe. Tegelijkertijd is de advocaat ook vaak gevoelig en vindt kritiek lastig. We hebben al jaren geleden een onderzoek laten uitvoeren naar de vraag hoe advocaten beter kunnen samenwerken. Dat proces begint uiteraard bij de leiding. Die zal het kantoorbelang op lange termijn centraal moeten stellen. Dit simpele gegeven heeft bij ons kantoor een behoorlijke wisseling binnen de aandeelhoudersgroep tot gevolg gehad.

Op alle gebieden zoeken we de balans tussen ieders individuele behoeften enerzijds en het belang van Banning op lange termijn anderzijds. En dat blijft een centraal punt van aandacht. Dus ook in 2024 leggen we onverkort de focus op de vraag hoe de positie en rol van Banning als collectief kan worden versterkt. Niet alleen intern maar ook richting onze relaties. Dat is geen optelsom van individuele praktijken, maar het resultaat van een daarop gerichte strategie en gemaakte keuzes. Het zich bekommeren om elkaar; om je collega’s, om je klanten, om je positie binnen een gemeenschap; daar gaat het om. Dat vraagt wat ons betreft veel meer dan alleen het zijn van advocaat. Supportfuncties, juist op HR en PR gebied, hebben hierbij een cruciale functie, waarin we verder moeten en zullen investeren.

Wat zijn voor uw kantoor de belangrijkste aandachtspunten in de uitvoering van de strategie voor dit jaar?

Over hoge kwaliteit tegen een prima prijs hoeven we het niet te hebben. Als het je daaraan ontbreekt, kun je de kantoordeuren denk ik beter sluiten. Wij zullen ook in 2024 investeren in het faciliteren van ontmoetingen tussen ondernemers, bestuurders en wetenschappers zoals we dat ook de afgelopen jaren met bijvoorbeeld de ‘Jeroen Bosch Summit’ hebben gedaan. Het Financieele Dagblad noemde het al de ‘Brabantse Bilderbergconferentie’, wat natuurlijk een mooi compliment is. Maar er zullen ook andere evenementen plaatsvinden om ons kantoor als ‘clubhuis’ te laten fungeren voor allerlei verschillende groepen in onze gemeenschap. Van scholen tot business clubs, en van de buurtvereniging tot wetenschappelijke gezelschappen. We zien overigens dat deze clubhuis-insteek ook her en der wordt opgevolgd, wat alleen maar aan te moedigen valt.

We investeren verder in individuele ontwikkeltrajecten van onze medewerkers en in onderlinge verbondenheid. Dat vereist zowel de juiste digitale tools en processen alsook, en misschien wel belangrijker, de juiste mindset bij alle betrokkenen. Beide aspecten verlangen investeringen die vooral gericht zijn op de softe aspecten van ons beroep. We zien nu al dat het ons een betere marktpositie oplevert. Opvallende investeringen in AI projecten doen we vooralsnog niet. We werken uiteraard mee aan onderzoeken op dat vlak en laten ons door deskundigen informeren over de ontwikkelingen, maar we zien ons niet als een ICT-bedrijf. Mocht een investering op enig moment zinvol of noodzakelijk zijn, dan zullen we die natuurlijk doen.

Wat vergt de strategie van uw organisatie en uw kantoorgenoten?

Kort gezegd: dat je je kwetsbaar durft op te stellen. Voor een advocaat die iedere dag moet denken in repliek en dupliek gaat dat tegen zijn natuur in. Die advocatenpet moet wat ons betreft wat vaker worden afgezet. Maar dat verlangt wel dat je oog hebt voor zowel je kwaliteiten als je tekortkomingen. Om daarover het gesprek te kunnen aangaan, is een veilige omgeving van belang. Hierover zijn we voortdurend met elkaar in gesprek. Door dit vanuit zuivere intenties te doen hebben we uiteindelijk een mooie groei van ons kantoor kunnen inzetten. Die groei hoeft trouwens als het om het aantal advocaten gaat niet alsmaar door te gaan. Groei is geen doel op zich, zolang we op de relevante rechtsgebieden adequate bemensing hebben en door onze omvang de rol kunnen vervullen die we graag willen.

En om ons bij de les te houden hebben we enige jaren geleden een Raad van Advies ingesteld waarin ervaring en kennis op bestuurlijk, wetenschappelijk en ondernemend vlak samenkomt. Het is voor ons enorm waardevol om door hen, vanuit andere achtergronden, tegen het licht te worden gehouden. Ook dat is voor ons een manier om buiten de geijkte paden van de advocatuur te lopen, en om Banning uiteindelijk verder te brengen

JAN-WILLEM DE TOMBE
VOORZITTER BANNING ADVOCATEN