Beperk aansprakelijkheid: ESG is Europese regelgeving en geeft verplichtingen.

ESG Litigation en nieuwe contractvorming

De duurzaamheidswetgeving heeft impact op de gehele waardeketen. Het is belangrijk dat organisaties hun aansprakelijkheids- en procesrisico’s nu echt gaan begrijpen. De strategie, administratie en verslaglegging moet op orde zijn voor het einde van dit jaar.

Klanten, investeerders, banken, toezichthouders en de samenleving houden het duurzaamheidsbeleid van organisaties nauwlettend in de gaten. Belangen- en maatschappelijke organisaties maken steeds vaker gebruik van (dreiging van) rechtszaken om bedrijven hun beloften waar te laten maken. Duurzaamheid en compliance zijn voorwaarden voor (gunstigere) financieringsvoorwaarden.

Op grond van Europese wet- en regelgeving (SFDR en RTS) moeten financiële marktdeelnemers al voor het tweede jaar rapporteren wat de duurzaamheidsimpact is van hun beleggingen. Vanaf dit jaar moeten grote organisaties hun duurzaamheidsverslag conform de CSRD gaan rapporteren en dus hun organisatie hierop hebben ingericht.

Ongeveer 50.000 bedrijven in Europa moeten juni 2026 hun jaarverslag inclusief duurzaamheidsrapportage hebben voorgelegd aan de accountant.

Hoe kunt u uw risico’s of aansprakelijkheden voorkomen en/of beperken?

Groot aandachtspunt is de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de nieuwe regelgeving. Als bestuurder kunt u zich niet meer verschuilen achter de organisatie. Het is van belang dat u weet van het duurzaamheidsbeleid, waar u staat als organisatie en dat u voldoet. De wettelijke verplichtingen moeten geborgd worden in de gehele organisatie en de keten. Dit heeft gevolgen voor allerhande contracten en besluitvorming binnen de onderneming. Kortom: meten, weten, rapporteren en controleren. Boot Advocaten heeft Stainable ontwikkeld, die organisaties eenvoudig in staat stelt om SFDR en CSRD rapportages op te stellen, volledig compliant met de Europese wetgeving.

CSRD-Compliance:
Uw duurzaamheidsverklaring

Ook wie pas in 2026 moet rapporteren, moet nu al aan de slag! Stainable is het eerste legal tech platform in Europa waarmee bedrijven en organisaties hun ESG rapportages kunnen opstellen. Binnen Stainable zijn alle vereisten verwerkt waarmee financiële marktdeelnemers een SFDR-rapportage kunnen genereren. Daarnaast kunnen bedrijven een complete CSRD-rapportage opstellen: de duurzaamheidsverklaring, inclusief de dubbele materialiteitsanalyse (DMA), stakeholderassessment en transitieplannen.

Stainable begeleidt u bij uw E-, S- en G-vragen en daaruit voortkomende (keten)vraagstukken. Ons multidisciplinaire (juridisch, financieel, technisch) team helpt graag bij de invulling van uitdagende E-dataverzameling zoals de broeikasgasemissies van u en uw ketenpartners, klimaatrisico’s e.d. Daarnaast hebben wij al jaren kennis en ervaring op het gebied van Sociale aspecten als mensenrechtenbeleid, community en op Governance aspecten als organisatie en beleid ten aanzien van belasting, integriteit en de kennis van wettelijke ESG verplichtingen.

Taxateurs moeten duurzaamheid inprijzen: DuPa 2.0

Taxatierapporten voor zakelijk en commercieel vastgoed zijn sinds februari uitgebreid met de verplichte Duurzaamheidsparagraaf 2.0 (DuPa 2.0). Hierin zijn vaste milieugerelateerde gebouwdata opgenomen. Dit gaat verder dan het benoemen van energiebronnen en energieverbruik. Taxateurs moeten de gevolgen van de klimaatrisico’s inprijzen en dat beïnvloedt de waarde van vastgoed en de onderneming.

Stainable is door de grootbanken en brancheverenigingen aangewezen als één van de leveranciers voor de benodigde aan te leveren duurzaamheidsinformatie. De input voor deze rapportage kan weer gebruikt worden voor één of meer andere duurzaamheidsrapportages. Heeft u vragen? Bel ons geheel vrijblijvend, wij helpen u graag met onze kennis en expertise.

ALEXANDRA A. JURGENS-BOOT
FOUNDER EN CEO