20-jarig jubileum DVDW als ‘Experts in the laws of business’ Advocaten zijn eigenlijk niet nodig als je onderneemt op basis van wederzijds vertrouwen. Toch?

“Ik zet afspraken zelden op papier. Als ik iemand niet vertrouw, doe ik er ook geen zaken mee.”

Deze uitspraak van een succesvolle CEO, die de voorkeur geeft aan handel op basis van vertrouwen boven formele overeenkomsten, roept nostalgie op naar eenvoudigere tijden. Echter, de realiteit is dat maatschappelijke en zakelijke verhoudingen onmiskenbaar zijn verhard. Dat eist een andere benadering. Advocaten zijn niet louter de brandweerlieden in tijden van conflict. Hun toegevoegde waarde ligt juist in het voorkomen van problemen, waardoor ondernemers met vertrouwen en vrijheid kunnen blijven ondernemen en innoveren op weg naar succes.

Ondernemen zal altijd in belangrijke mate gaan over vertrouwen. Niet zelden bevatten onze dossiers e-mails die onthullen hoe waardevolle zakenrelaties zijn bevestigd tijdens persoonlijke aangelegenheden, zoals huwelijken of kinderverjaardagen. Vertrouwen is de basis. Het maakt dat ondernemers bereid zijn om risico te nemen. Risico bij het aangaan van een samenwerking waarbij succes mede afhankelijk is van een ander. Risico bij het doen van een investering, waarvan een ‘return’ in meer of mindere mate nog onzeker is, zoals bij start-ups, een volatiele markt of nog uit te voeren clinical trials. Ondernemerschap toont zich bij nieuwe feitelijke en juridische ontwikkelingen. Denk aan Artificial Intelligence, diversiteit en duurzaamheid (ESG: Environmental, Social & Governance). Risico en ondernemerschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vertrouwen is daarvoor essentieel.

De echte test van vertrouwen komt aan het licht in uitdagende tijden, waarbij de afspraken onder druk komen te staan en uitgangspunten en belangen uiteen beginnen te lopen. Verwachtingen zijn niet waargemaakt. Beslissingen zijn minder goed uitgepakt dan gehoopt. Aanvullende financiering is nodig. Er zijn fouten gemaakt. Een vertrouwensbreuk kan dan zelfs bij de meest doorgewinterde ondernemer, toezichthouder of investeerder hard aankomen. Niet zelden horen wij de verzuchting: “Ik dacht dat we vrienden waren.” Dat kan grote spanningen meebrengen voor alle betrokkenen. Helemaal als er ook financiële moeilijkheden zijn. Dan wordt de waarde van duidelijke afspraken en het vooruitdenken door gespecialiseerde advocaten onmiskenbaar.”

Op welke manier kunnen advocaten die toegevoegde waarde dan leveren?

“Wij helpen de ondernemer een balans te vinden tussen juridische robuustheid en commerciële belangen. Dat is het fundament. Met goede afspraken worden verwachtingen verduidelijkt en conflicten voorkomen. Sterke contracten zorgen voor een professionele uitstraling van de ondernemer, voorkomen struisvogelgedrag en daarmee aanzienlijke tijdverspilling en onnodige kosten. De onderneming zelf moet ook op orde zijn. Interne checks and balances en een goede governance, zorgen ervoor dat businessplannen ook daadwerkelijk en succesvol kunnen worden uitgevoerd. Wat passend is kan veranderen naar gelang de onderneming verandert. Wij zijn advocaten, maar ook strategische partners die met onze cliënten meedenken over het realiseren van hun korte- en langetermijndoelen. We praten niet tegen, maar met onze cliënten.

Onze rol strekt zich uit van advisering rondom de oprichting of scale-ups van ondernemingen tot de begeleiding van investeringen (inclusief LMA-documentatie en zekerheden), van het opstellen van commerciële contracten, fusies, splitsingen en overnames tot aan bijstand tijdens financiële tegenslagen. Onze advocaten zijn gedreven onderhandelaars. Met tien ervaren curatoren, weten wij ook als geen ander wat er in geval van insolventie speelt. Ons team van familie- en erfrechtspecialisten staat ondernemers terzijde bij de persoonlijke aspecten van hun leven. Ons vastgoedteam biedt cliënten grondige kennis van de vastgoedmarkt en bijbehorende regelgeving in de vastgoedsector. In geval van (dreigende) geschillen staat ons ervaren litigation team klaar. Van dit team maken wij zelf deel uit. Ons team is gewend in spanningsvelden te opereren en inhoudelijk diep te graven. Een procesadvocaat moet echter meer bieden dan louter juridische argumenten; strategie is cruciaal voor succes, evenals een zakelijke en professionele aanpak. Als het nodig is, gaan we er scherp in. Wie gelijk heeft, moet soms bereid zijn om het te halen. Kortom: DVDW combineert diepgaand begrip van ondernemers en ondernemingen, met haarfijne kennis van het recht, jarenlange strategische proceservaring en scherp inzicht in menselijke relaties.”

Wat betekent het 20-jarig bestaan van DVDW Advocaten voor jullie?

“Ondernemen gaat over vertrouwen, maar de keuze voor een geschikte advocaat ook. We zijn trots op de mijlpalen die we hebben bereikt en de langdurige relaties die we hebben opgebouwd met onze cliënten die ons zien als hun huisadvocaat, hun sparring partner en als specialist in alle fasen van hun ondernemersbestaan. En dat vieren we. Ons jubileum markeert niet alleen een belangrijk moment van bezinning, maar stimuleert ons ook om vooruit te blikken. Wij zien er naar uit om de reis voort te zetten, met een voortdurende toewijding aan scholing en ontwikkeling van iedereen binnen ons kantoor, maar ook door innovatieve tools in te zetten. Onze reputatie als ‘Experts in the laws of business’ is niet alleen een eretitel; het is een belofte om ons te blijven ontwikkelen. Net zoals onze cliënten dat doen.”

MARLIES SIEGERS (l) EN MARJON LOK (r)
PARTNERS BIJ DVDW